از:0 ت/ شب
بررسی

Long Stay

درباره اتاق

A spacious modern room for a long stay. It is perfect for guests who appreciate comfort.  Options: one double bed or two twin beds.

امتیاز و موجودی

از 0 ت/ شب
  • 12/07/2024
  • 13/07/2024
مجموع (ریال)

بررسی سایر گزینه ها