از:0 ت/ شب
بررسی

Suite

درباره اتاق

Spacious, air-conditioned suite with tea/coffee making facilities and a satellite TV. The bathroom includes slippers and bathrobes.

امتیاز و موجودی

از 0 ت/ شب
  • 16/07/2024
  • 17/07/2024
مجموع (ریال)

بررسی سایر گزینه ها